Skip to main content

100 mln USD nowego kapitału w europejskich sektorowych ETF-ach

Mimo niesprzyjającej koniunktury panującej na giełdach papierów wartościowych w Europie na przełomie czerwca i lipca (czego dowodem były spadki wszystkich 19 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600), w tygodniu zakończonym 2 lipca saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa ETF-ów naśladujących zachowanie ww. indeksów było dodatnie i wyniosło 103,0 mln USD (to najlepszy rezultat od przełomu maja i czerwca).

Największy wpływ na ten wynik miał napływ kapitału (w ujęciu netto) do funduszy replikujących subindeksy dóbr i usług przemysłowych (+46,9 mln USD), sektora chemicznego (+31,9 mln USD) oraz sektora opieki zdrowotnej (+31,4 mln USD). Na największym minusie znalazły się ETF-y odzwierciedlające subindeksy sektora bankowego (-50,0 mln USD) oraz branży telekomunikacyjnej (-18,4 mln USD).

Od początku 2010 roku saldo wpłat i wypłat z funduszy ETF replikujących subindeksy indeksu STOXX 600 jest ujemne i wynosi (-539,9 mln USD). Najlepszy pozytywny bilans w tym okresie odnotowały podmioty powiązane z subindeksami branży medialnej (+283,2 mln USD) oraz dóbr i usług przemysłowych (+94,9 mln USD). Najwięcej środków finansowych (netto) wypłacono natomiast z funduszy odwzorowujących zachowanie subindeksów: bankowego (-210,4 mln USD), surowców podstawowych (-201,8 mln USD) i telekomunikacyjnego (-196,0 mln USD).

W pierwszym półroczu (do 2 lipca) wartość aktywów netto analizowanych funduszy ETF zmniejszyła się o 23,5% do 7333,8 mln USD. Najsilniej spadła wartość aktywów funduszy powiązanych z subindeksem branży telekomunikacyjnej (-37,4%) i sektora bankowego (-36,7%), zaś największy wzrost stał się udziałem ETF-ów replikujących zachowanie subindeksu branży medialnej (+220,1 mln USD). Obecnie najwieszymi aktywami zarządzają fundusze ETF naśladujące subindeks bankowy (961,9 mln USD) oraz surowców podstawowych (881,9 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.