Skip to main content

10 nowych akcyjnych funduszy ETF UBS na parkiecie we Frankfurcie

Na początku listopada 2011 r. do obrotu w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse weszły tytuły uczestnictwa 10 funduszy ETF wyemitowane przez UBS ETF SICAV.

4 listopada na frankfurckim parkiecie zadebiutowało osiem ETF-ów opartych na czterech indeksach. Po dwa ETF-y replikują jeden indeks, gdyż w obrocie znalazły się fundusze z jednostkami kategorii A (adresowanymi do ogółu inwestorów) oraz z jednostkami kategorii I (przeznaczonymi głównie dla inwestorów instytucjonalnych). Fundusze UBS-ETF STOXX Global Rare Earth to pierwsze tego rodzaju instrumenty finansowe bazujące na indeksie STOXX Global Rare Earth skupiającym przedsiębiorstwa, które co najmniej 30 proc. swoich przychodów uzyskują z wydobycia, rafinacji lub transportu 17 metali ziem rzadkich (m.in. europu, lantanu i ceru). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,62% dla jednostek kategorii A oraz 0,45% w przypadku jednostek kategorii I.

Ponadto tego dnia na Deutsche Boerse pojawiły się fundusze:

  • UBS-ETF MSCI EMU Small Cap – odzwierciedla on zachowanie indeksu MSCI EMU Small Cap obejmującego akcje spółek o niskiej kapitalizacji z krajów należących do strefy euro. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,50% dla jednostek kategorii A oraz 0,33% w przypadku jednostek kategorii I.

  • UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure – replikuje wyniki indeksu MSCI Europe Infrastructure skupiającego największe europejskie spółki infrastrukturalne. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,65% dla jednostek kategorii A oraz 0,48% w przypadku jednostek kategorii I.

  • UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure – odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Japan Infrastructure obejmującego największe japońskie spółki infrastrukturalne. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,65% dla jednostek kategorii A oraz 0,48% w przypadku jednostek kategorii I.

Z kolei w dniu 9 listopada 2011 r. w systemie Xetra rozpoczęły się notowania funduszy UBS-ETF MSCI ACWI Risk Weighted (zarówno jednostki kategorii A, jak i jednostki kategorii I). Ich celem jest replikacja wyników indeksu MSCI ACW Risk Weighted Net Total Return, który obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z 24 krajów uprzemysłowionych oraz z 21 państw rozwijających się. Co ciekawe, indeks ten nie jest wazony kapitalizacją uczestników, ale ryzykiem inwestycyjnym – oznacza to, że spółki charakteryzujące się niższą zmiennością stóp zwrotu posiadają większą wagę w tym indeksie. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 1,27% dla jednostek kategorii A oraz 1,10% w przypadku jednostek kategorii I. Walutą obrotu tytułów uczestnictwa UBS-ETF MSCI ACWI Risk Weighted jest dolar amerykański.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.