Skip to main content

10 funduszy ETF db x-trackers na parkiecie w Zurychu

29 sierpnia 2011 r. na SIX Swiss Exchange zadebiutowało 10 exchange-traded funds wyemitowanych przez db x-trackers – spółkę z grupy Deutsche Banku.

Większość z tych ETF-ów to fundusze akcyjne, które replikują indeksy rynków rozwiniętych (amerykańskiego) jak i rozwijających się (m.in. tajlandzkiego, malezyjskiego, indyjskiego, chińskiego, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i państw BRIC):

  • db x-trackers RUSSELL MIDCAP INDEX ETF (naśladuje zachowanie indeksu RUSSELL MIDCAP obejmującego amerykańskie spółki publiczne o średniej kapitalizacji; opłata za zarządzanie wynosi 0,35%)

  • db x-trackers MSCI THAILAND TRN INDEX ETF (odzwierciedla wyniki indeksu MSCI Thailand TRN skupiającego duże i średnie firmy z Tajlandii; opłata za zarządzanie wynosi 0,50%)

  • db x-trackers MSCI MALAYSIA TRN INDEX ETF (odzwzorowuje wyniki indeksu MSCI Malaysia TRN, w skład którego wchodzą duże i średnie firmy malezyjskie; opłata za zarządzanie wynosi 0,50%)

  • db x-trackers MSCI INDIA TRN INDEX ETF (replikuje wyniki indeksu MSCI India TRN, grupującego duże i średnie spółki indyjskie; opłata za zarządzanie wynosi 0,75%)

  • db x-trackers MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN Index ETF odzwierciedla wyniki osiągane przez indeks MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN obejmujący największe spółki z krajów Europy Środkowej i Wschodniej; opłata za zarządzanie wynosi 0,65%)

  • db x-trackers MSCI CHINA TRN INDEX ETF (naśladuje wyniki indeksu MSCI China H skupiającego akcje dużych i średnich spółek chińskich; opłata za zarządzanie wynosi 0,65%)

  • db x-trackers MSCI BRIC TRN INDEX ETF (replikuje stopy zwrotu wypracowywane przez indeks MSCI BRIC grupujący największe firmy z Brazylii, Rosji, Indii i Chin; opłata za zarządzanie wynosi 0,65%)

  • db x-trackers MSCI EMERGING MARKET SHORT DAILY Index ETF (odzwierciedla wyniki indeksu MSCI Emerging Market Short Daily, który zachowuje się odwrotnie (w skali jednego dnia) do indeksu MSCI Emerging Markets ilustrującego koniunkturę na rynkach akcji w państwach wschodzących; opłata za zarządzanie wynosi 0,95%)

Ponadto na zuryskim parkiecie pojawił się jeden pieniężny i jeden alternatywny ETF. db x-trackers US DOLLAR MONEY MARKET ETF odwzorowuje wyniki indeksu FED Funds Effective Rate Total Return, który ilustruje sytuację na rynku pieniężnym w Stanach Zjednocznych (opłata za zarządzanie wynosi 0,15%). Z kolei db x-trackers DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND INDEX ETF replikuje wyniki db Equity Strategies Hedge Fund Index, który odzwierciedla wyniki 17 funduszy hedgingowych stosujących strategie equity long-short oraz equity market neutral (opłata za zarządzanie wynosi 0,90%).

Walutą obrotu wszystkich ww. funduszy ETF (za wyjątkiem db x-trackers US DOLLAR MONEY MARKET ETF) jest frank szwajcarski; w przypadku db x-trackers US DOLLAR MONEY MARKET ETF jest to dolar amerykański.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.