Skip to main content

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa: 900 tys. (II 2010 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 196 mln zł (11.02.2010 r.)
  • Dostępność w ramach IKE: tak

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.