Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa subfunduszu: Lyxor WIG20 UCITS ETF
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna – subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego.
  • Data utworzenia subfunduszu: 10.02.2010 r.
  • Notyfikacja – fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG (wraz z subfunduszem Lyxor ETF WIG20) został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego – 16.09.2010
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego – 22.09.2010

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.